Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.

Odmietnuť všetko môžete tu.


Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Nákup tovaru prostredníctvom nášho eshopu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby (ďalej označovaný ako zákazník) bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito obchodnými podmienkami.

Predávajúcim / prevádzkovateľom e-shopu je spoločnosť Top Prodej s. r. o.

Top Prodej s. r. o.
Mosty u Jablunkova č.p. 1046

739 98 Mosty u Jablunkova
Česká republika
IČ: 060 08 127
DIČ: CZ 060 08 127

Tel:+421 552304860, +420 558080087, medzi 8.00-13.00 hod.

 

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

Postup pri objednávaní

Zákazník si môže objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačilo (ikona) košík.

Po objednaní tovaru (zadaním počtu kusov do voľného políčka) a stlačením tlačidla/ikony košík, sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Pri objednávke je potrebné vyplniť údaje, ktoré systém  vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre vnútornú potrebu.Spoločnosť Top Prodej s.r.o. ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely. Zákazník si vyberie spôsob dopravy, ktorý mu systém ponúka.

Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme. Systém zaregistrovanie objednávky potvrdí oznámením o prijatí objednávky. Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú a týmto okamihom vzniká kúpna zmluva medzi zákazníkom a spoločnosťou Top Prodej. a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov a reklamačného poriadku pre zákazníkov Top Prodej s.r.o.

 

Spotrebiteľ má právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom:

SOI alebo ČOI

 

http://www.coi.cz/

https://www.soi.sk/ 

 

Platobné podmienky

Všetky ceny tovarov sú konečné. Predávajúci umožňuje platbu na dobierku alebo dopredu bankovým prevodom.

 

Dodacie podmienky

Doba odoslania zakúpeného tovaru je 2-4 pracovné dni ak je tovar skladom. Doba odoslania sa počíta od nasledujúceho pracovného dňa od prijatia objednávky v prípade platby na dobierku. V prípade platby prevodom sa táto doba počíta od zaúčtovania platby na účet. 

Spoločnosť Top Prodej s.r.o. sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia.

Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Ak si zákazník  zásielku nepreberie  môže si spoločnosť Top Prodej s.r.o. nárokovať náklady spojené s expedovaním tovaru a poštovného /v tomto prípade, aj za poštovné späť/.

Spoločnosť Top Prodej s.r.o. neuzná reklamáciu na nevykonanú donášku tovaru kuriérskou službou.

 

V prípade že balík odoslaný na dobierku nebude prevzatý - budeme žiadať kupujúceho o náhradu nákladov za odoslanie a vrátenie balíku ku nám.

Podľa § 10 ods. 3 zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

Faktúry a dokumenty

Faktúra a všetky dokumenty sú pribaľované k tovaru. Komunikácia so zákazníkmi prebieha predovšetkým prostredníctvom e-mailu, resp. telefonického rozhovoru.

Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy

V prípade, ak ste spotrebiteľ, máte podľa § 7 odst. 1 zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov právo na odstúpenie od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.

Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne alebo e-mailom na adrese  topprodejsk@gmail.com. V prípade, že spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti Top Prodej s.r.o. Tovar nesmie byť poškodený ani užívaný.  Spotrebiteľ vráti tovar na svoje náklady. Po nahlásení vrátenia  tovaru, spotrebiteľ musí do 14 dní odoslať tovar na našu adresu a po obdržaní tovaru vrátime zákazníkovi  do 14 dní zaplatenú sumu na číslo účtu.

Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia.

V prípade vrátenia používaného výrobku - predajca ma právo podľa zákona odpočítať náklady spojené so znížením hodnoty výrobku.

V prípade, že tovar nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou /uvedené IČO na vašom nákupnom doklade/ , právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

Vrátený tovar, ktorý je zaslaný dobierkou nepreberáme !!!

 

Odstúpenie od zmluvy

Sídlo firmy Top Prodej s.r.o. 739 98 Mosty pri Jablunkove 1046
 
Adresa pre odoslanie balíka k nám: Top Predaj s.r.o., Mosty u Jablunkova 1046, 73998, Česká republika

  • Meno a priezvisko kupujúceho:
  • Číslo objednávky alebo faktúry:
  • Adresa:
  • Telefónne číslo:
  • Mailová adresa registrovaná pri nákupe:
  • Dátum nákupu:
  • Tovar:
  • Číslo účtu na vrátenie peňazí:

Ochrana osobných údajov

Naša spoločnosť zhromažďuje Vami poskytnuté osobné údaje v zmysle Zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a len pre potreby korektného vybavenia objednávky. Týmto sa zaväzujeme, že Vami poskytnuté údaje osobne neposkytneme tretej osobe (okrem nevyhnutných údajov pre správne doručenie zásielky špedičnej spoločnosti). O vymazanie Vami poskytnutých údajov môžete kedykoľvek požiadať e-mailom na adrese topprodejsk@gmail.com

Reklamačné podmienky

Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s vodičom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať. Poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky.

Spoločnosť  Top Prodej s.r.o. nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli ...), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.

Pri reklamácií nemá predávajúci právo vrátiť peniaze. Predávajúci musí vrátiť peniaze len v prípade, že sa jedná o odstúpenie od zmluvy (do 14 dní od obdržania kúpeného tovaru). Pri reklamácií ide len o opravu vady na tovare. Ak sa tovar nedá opraviť, predávajúci môže poskytnúť primeranú zľavu alebo vymeniť poškodený tovar.

Predajca má povinnosť vybaviť reklamáciu do 30 dní. Doba lehoty mu začína plynúť odo dňa, kedy reklamovaný tovar prevezme do rúk, čiže keď mu to dopravca alebo kuriér predá, nie v deň, kedy ho spotrebiteľ predá kuriérovi alebo dopravcovi. V prípade, že sa reklamovaný tovar neuzná, predajca reklamáciu označí ako neopodstatnenú. 

V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup. Reklamáciu je nutné nahlásiť v e-mailovej správe a potom vám odošleme informácie ako postupovať pri reklamácií a reklamačný formulár.

Zákazník si môže reklamáciu uplatniť  na základe vyplneného reklamačného formulára:

 

Reklamačný formulár musí obsahovať:

TOP prodej s.r.o.
Mosty u Jablunkova č. p. 1046
739 98 Mosty u Jablunkova

Meno a priezvisko kupujúceho:

Adresa:

Telefónne číslo:

Mailová adresa:

Číslo objednávky:

Dátum nákupu:

Tovar:

Popis závady:

Žiadosť zákazníka:

 

 

Adresa našeho sídla:

Top Prodej s. r. o.
Mosty u Jablunkova č.p. 1046

739 98 Mosty u Jablunkova
Česká republika

 

Záručné podmienky

Záručná lehota je 24 mesiacov, v prípade ak je kupujúcim spotrebiteľ, podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a Reklamačného poriadku. Pri uplatnení práva na záručnú opravu musí zásielka s reklamovaným tovarom obsahovať vyplnený reklamačný formulár a kópiu faktúry.

Záručná doba pre podnikateľské subjekty (ak zákazník nakupuje tovar ako podnikateľ - uvedie firemné údaje – IČO alebo DIČ) je 12 mesiacov.

V prípade nákupu ako podnikateľ môže byť reklamačná lehota dlhšia než 30 dni.