Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.


Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Nákup tovaru prostredníctvom nášho eshopu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby (ďalej označovaný ako zákazník) bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito obchodnými podmienkami.

Predávajúcim / prevádzkovateľom e-shopu je spoločnosť Top Prodej s. r. o.

Top Prodej s. r. o.
č.p. 1046
, 739 98 Mosty u Jablunkova

739 98 Mosty u Jablunkova
Česká republika
IČ: 060 08 127
DIČ: CZ 060 08 127

Tel:+421 552304860, +420 558080087, 8.00-12.00

Reklamačné podmienky

Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s vodičom alebo na pošte protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať. Poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky.

V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v reklamačnom poriadku pre zákazníkov Top Prodej s.r.o. Zákazník si môže reklamáciu uplatniť  na základe vyplneného reklamačného formulára . Reklamáciu je nutné nahlásiť v e-mailovej správe  a potom vám odošleme informácie ako postupovať pri reklamácií.

Spoločnosť  Top Prodej s.r.o. nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli ...), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.

Postup pri objednávaní

Zákazník si môže objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačilo (ikona) košík.

Po objednaní tovaru (zadaním počtu kusov do voľného políčka) a stlačením tlačidla/ikony košík, sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Pri objednávke je potrebné vyplniť údaje, ktoré systém  vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre vnútornú potrebu.Spoločnosť Top Prodej s.r.o. ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely. Zákazník si vyberie spôsob dopravy, ktorý mu systém ponúka.

Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme. Systém zaregistrovanie objednávky potvrdí oznámením o prijatí objednávky. Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú a týmto okamihom vzniká kúpna zmluva medzi zákazníkom a spoločnosťou Top Prodej. a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov a reklamačného poriadku pre zákazníkov Top Prodej s.r.o.

 

Platobné podmienky

Všetky ceny tovarov sú konečné. Predávajúci umožňuje platbu kartou, na dobierku alebo bankovým prevodom.

 

Dodacie podmienky

Doba odoslania zakúpeného tovaru je 2-4 pracovné dni ak je tovar skladom. Doba odoslania sa počíta od nasledujúceho pracovného dňa od prijatia objednávky v prípade platby na dobierku. V prípade platby prevodom sa táto doba počíta od zaúčtovania platby na účet. 

Spoločnosť Top Prodej s.r.o. sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia.

Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Ak si zákazník  zásielku nepreberie  môže si spoločnosť Top Prodej s.r.o. nárokovať náklady spojené s expedovaním tovaru a poštovného /v tomto prípade, aj za poštovné späť/.

Spoločnosť Top Prodej s.r.o. neuzná reklamáciu na nevykonanú donášku tovaru kuriérskou službou.

 

V prípade že balík odoslaný na dobierku nebude prevzatý - budeme žiadať kupujúceho o náhradu nákladov za odoslanie a vrátenie balíku ku nám.

Podľa § 10 ods. 3 zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

Faktúry a dokumenty

Faktúra a všetky dokumenty sú pribaľované k tovaru. Komunikácia so zákazníkmi prebieha predovšetkým prostredníctvom e-mailu, resp. telefonického rozhovoru.

Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy

V prípade, ak ste spotrebiteľ, máte podľa § 7 odst. 1 zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov právo na odstúpenie od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.

Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne alebo e-mailom na adrese  topprodejsk@gmail.com V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti Top Prodej s.r.o. Tovar nesmie byť poškodený ani užívaný.  Zákazník vráti tovar na svoje náklady. Po nahlásení vrátenia  tovaru, vrátime do 14 dní zákazníkovi  zaplatenú sumu na číslo účtu.

V prípade vrátenia používaného výrobku - predajca ma pravo podľa zákona odpočítať náklady spojené so znížením hodnoty výrobku.

V prípade, že tovar nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou /uvedené IČO na vašom nákupnom doklade/ , právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

Vrátený tovar, ktorý je zaslaný dobierkou nepreberáme !!!

Ochrana osobných údajov

Naša spoločnosť zhromažďuje Vami poskytnuté osobné údaje v zmysle Zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a len pre potreby korektného vybavenia objednávky. Týmto sa zaväzujeme, že Vami poskytnuté údaje osobne neposkytneme tretej osobe (okrem nevyhnutných údajov pre správne doručenie zásielky špedičnej spoločnosti). O vymazanie Vami poskytnutých údajov môžete kedykoľvek požiadať e-mailom na adrese topprodejsk@gmail.com

Záručné podmienky

Na každý výrobok sa vzťahuje záručná lehota 24 mesiacov, podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a Reklamačného poriadku. Pri uplatnení práva na záručnú opravu musí zásielka s reklamovaným tovarom obsahovať vyplnený reklamačný formulár, kópiu faktúry, vyplnený záručný list - ak nebol súčasťou, doklad o zaplatení tovaru.

Záručná doba pre podnikateľské subjekty (ak zákazník nakupuje tovar na firmu - uvedie firemné údaje – IČO alebo DIČ) je 12 mesiacov. Reklamacni doba v pripade nakupu na firmu neni 30dnu jako pro spotrebitele.