Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.

Odmietnuť všetko môžete tu.


Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Nákup tovaru prostredníctvom nášho eshopu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby (ďalej označovaný ako zákazník) bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito obchodnými podmienkami.

Predávajúcim / prevádzkovateľom e-shopu je spoločnosť Top Prodej s. r. o.

Top Prodej s. r. o.
Mosty u Jablunkova č.p. 1046

739 98 Mosty u Jablunkova
Česká republika
IČ: 060 08 127
DIČ: CZ 060 08 127

Tel:+421 552 304 860, +420 558 080 087, medzi 8.00-13.00 hod.

 

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

Postup pri objednávaní

Zákazník si môže objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačilo (ikona) košík.

Po objednaní tovaru (zadaním počtu kusov do voľného políčka) a stlačením tlačidla/ikony košík, sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Pri objednávke je potrebné vyplniť údaje, ktoré systém  vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre vnútornú potrebu.Spoločnosť Top Prodej s.r.o. ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely. Zákazník si vyberie spôsob dopravy, ktorý mu systém ponúka.

Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme. Systém zaregistrovanie objednávky potvrdí oznámením o prijatí objednávky. Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú a týmto okamihom vzniká kúpna zmluva medzi zákazníkom a spoločnosťou Top Prodej. a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov a reklamačného poriadku pre zákazníkov Top Prodej s.r.o.

 

Spotrebiteľ má právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom:

SOI alebo ČOI

http://www.coi.cz/

https://www.soi.sk/ 

 

Platobné podmienky

Všetky ceny tovarov sú konečné. Predávajúci umožňuje platbu na dobierku alebo dopredu bankovým prevodom.

 

Dodacie podmienky

Doba odoslania zakúpeného tovaru je 2-4 pracovné dni ak je tovar skladom. Doba odoslania sa počíta od nasledujúceho pracovného dňa od prijatia objednávky v prípade platby na dobierku. V prípade platby prevodom sa táto doba počíta od zaúčtovania platby na účet. 

Spoločnosť Top Prodej s.r.o. sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia.

Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Ak si zákazník  zásielku nepreberie  môže si spoločnosť Top Prodej s.r.o. nárokovať náklady spojené s expedovaním tovaru a poštovného /v tomto prípade, aj za poštovné späť/.

Spoločnosť Top Prodej s.r.o. neuzná reklamáciu na nevykonanú donášku tovaru kuriérskou službou.

 

V prípade že balík odoslaný na dobierku nebude prevzatý - budeme žiadať kupujúceho o náhradu nákladov za odoslanie a vrátenie balíku ku nám.

 

Faktúry a dokumenty

Faktúra a všetky dokumenty sú pribaľované k tovaru. Komunikácia so zákazníkmi prebieha predovšetkým prostredníctvom e-mailu, resp. telefonického rozhovoru.

 

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

V prípade, ak ste spotrebiteľ, máte podľa § 7 odst. 1 zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov právo na odstúpenie od zmluvy do 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.

Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne alebo e-mailom na adrese  topprodejsk@gmail.com. V prípade, že spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti Top Prodej s.r.o. Tovar nesmie byť poškodený ani užívaný.  Spotrebiteľ vráti tovar na svoje náklady. Po nahlásení vrátenia  tovaru, spotrebiteľ musí do 14 dní odoslať tovar na našu adresu a po obdržaní tovaru vrátime zákazníkovi  do 14 dní zaplatenú sumu na číslo účtu.

Podľa § 10 ods. 3 zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia.

V prípade vrátenia používaného výrobku - predajca ma právo odpočítať náklady spojené so znížením hodnoty výrobku.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je podnikateľ:

V prípade, že tovar nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou /uvedené IČO na vašom nákupnom doklade/, právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

 

Vrátený tovar, ktorý je zaslaný dobierkou nepreberáme !!!

 

Písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar zasielajte na adresu:

 

Top Predaj s.r.o., Mosty u Jablunkova 1046, 73998, Česká republika

 

  • Meno a priezvisko kupujúceho:
  • Číslo objednávky alebo faktúry:
  • Adresa:
  • Telefónne číslo:
  • Mailová adresa registrovaná pri nákupe:
  • Dátum nákupu:
  • Tovar:
  • Číslo účtu na vrátenie peňazí:

 

Odstúpenie od zmluvy predávajúcim:

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru objednaného kupujúcim prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z objednávky alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote, alebo v cene ktorá je uvedená v internetovom obchode.

 

Ochrana osobných údajov

Naša spoločnosť zhromažďuje Vami poskytnuté osobné údaje v zmysle Zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a len pre potreby korektného vybavenia objednávky. Týmto sa zaväzujeme, že Vami poskytnuté údaje osobne neposkytneme tretej osobe (okrem nevyhnutných údajov pre správne doručenie zásielky špedičnej spoločnosti). O vymazanie Vami poskytnutých údajov môžete kedykoľvek požiadať e-mailom na adrese topprodejsk@gmail.com

 

Reklamačné podmienky

Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s vodičom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať. Poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky.

Spoločnosť  Top Prodej s.r.o. nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli ...), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.

Záručný servis

Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu doručenia reklamácie kupujúcim resp. prepravnou spoločnosťou, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na lehote dlhšej. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Lehota na vybavenie reklamácie u kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom nie je ohraničená zákonom, ale budeme sa snažiť dodržať lehotu 60 dní na vybavenie reklamácie.

 

Postup kupujúceho pri reklamácii

Kupujúci čo najskôr po zistení chyby výrobku nahlási v e-mailovej správe reklamáciu predávajúcemu.

 

Reklamovaný tovar vyzdvihne kuriér po skoršej dohode na naše náklady. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený reklamačný formulár.

 

Zákazník si môže reklamáciu uplatniť  na základe vyplneného reklamačného formulára:

 

Reklamačný formulár musí obsahovať:

 

TOP prodej s.r.o.
Mosty u Jablunkova č. p. 1046
739 98 Mosty u Jablunkova

Meno a priezvisko kupujúceho:

Adresa:

Telefónne číslo:

Mailová adresa:

Číslo objednávky:

Dátum nákupu:

Tovar:

Popis závady:

Žiadosť zákazníka:

 

 

Adresa našeho sídla:

Top Prodej s. r. o.
Mosty u Jablunkova č.p. 1046

739 98 Mosty u Jablunkova
Česká republika

 

V prípade, že sa reklamovaný tovar neuzná, predajca reklamáciu označí ako neopodstatnenú. 

 

Záručné podmienky

Záručná lehota je 24 mesiacov, v prípade ak je kupujúcim spotrebiteľ, podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a Reklamačného poriadku. Pri uplatnení práva na záručnú opravu musí zásielka s reklamovaným tovarom obsahovať vyplnený reklamačný formulár a kópiu faktúry.

Záručná doba pre podnikateľské subjekty (ak zákazník nakupuje tovar ako podnikateľ - uvedie firemné údaje – IČO alebo DIČ) je 12 mesiacov.

 

Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia predávajúceho.